Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Vào Việc Giáo Dục Y Đức Cho Sinh Viên Ngành Y Ở Đà Nẵng

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_2-24-55.png
  Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức Vào Việc Giáo Dục Y Đức Cho Sinh Viên Ngành Y Ở Đà Nẵng Hiện Nay
  Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Những tư tưởng của Người đã soi sáng cho con đường cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng nước ta đi t thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cuộc đời Người là tấm gương sáng cho các thế hệ muôn đời noi theo. Người luôn luôn đánh giá cao vai tr của đạo đ c bởi đạo đ c là gốc của mọi công việc. Người t ng khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân ”
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Hữu Ái
  • Tác giả: Nguyễn Thị Yến
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14296
  https://drive.google.com/file/d/1-44jDxsg0EpfADGuzQxvvFxh3ozf3ryo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page