Luận Văn Thạc Sĩ Vận Dụng Tư Tưởng Triết Học Việt Nam Về Vấn Đề Độc Lập Dân Tộc Vào Giáo Dục Ý Thức Bảo Vệ Chủ Quyền

Discussion in 'Chuyên Ngành Triết Học' started by quanh.bv, Jan 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-1-1_15-7-50.png
  Vận Dụng Tư Tưởng Triết Học Việt Nam Về Vấn Đề Độc Lập Dân Tộc Vào Giáo Dục Ý Thức Bảo Vệ Chủ Quyền Quốc Gia Cho Thanh Niên Nước Ta Hiện Nay
  Với bề dày truyền thống chống giặc ngoại xâm, hơn ai hết, người Việt Nam ý thức rõ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Độc lập dân tộc là khát vọng và là quyền của mọi quốc gia, dân tộc. Nó khẳng định chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và sự bình đẳng của quốc gia này với quốc gia khác trên thế giới. Chân lý bất hủ ấy trở thành mục tiêu để dân tộc ta đứng vững trước các thế lực ngoại xâm. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn là động lực thôi thúc mỗi quốc gia trên thế giới nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền. Chính vì vậy, độc lập dân tộc trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cũng là nội dung được nhiều nhà tư tưởng quan tâm nghiên cứu, trong đó có các nhà tư tưởng Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ triết học
  • Chuyên ngành Triết học
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Ánh
  • Tác giả: Võ Thị Ngọc Bích
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2014
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/21246
  https://drive.google.com/file/d/1HjcwHUWU4Ca62w9YDsudjvE9idtYNPdP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page