Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Ẩm Thực Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandanglv123, Aug 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Văn Hóa Ẩm Thực Hải Phòng
  Văn hóa là những sản phẩm do con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của chính mình. Cuộc sống của con người chính là sự kết hợp hài hòa giữa hai mặt của đời sống, đó chính là vật chất và tinh thần. Chính vì vậy, văn hóa luôn luôn tồn tại song song và hiện hữu ngay trong những hoạt động đời sống hàng ngày của con người. Có thể nói rằng, văn hóa ẩm thực là một khía cạnh phản ánh văn hóa, là con đường trực tiếp nhất, ngắn nhất để hiểu về văn hóa của một dân tộc, một quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế phát triển hiện nay, khi các quốc gia trên thế giới đang hướng đến mục đích hội nhập với nhau thì việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đóng vai trò vô cùng quan trọng, trong đó, gìn giữ và khai thác một cách có hiệu quả văn hóa ẩm thực là một trong những hoạt động cần được chú trọng thực hiện. Văn hóa ẩm thực được phát triển ở các địa phương, các quốc gia, thậm chí ẩm thực đã trở thành một ngành dịch vụ du lịch nhằm quảng bá văn hóa và thu hút khách du lịch.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Việt Hương
  • Tác giả: Đào Thị Hiền Na
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63443
   

Share This Page