Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Ẩm Thực Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by admin, Jan 16, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày nay, văn hóa ẩm thực đã trở thành nhu cầu của xã hội hiện đại. Văn hóa ẩm thực đƣợc phát triển ở các địa phƣơng, các quốc gia và ở các tổ chức mang tính quốc tế. Văn hóa ẩm thực là một trong những nhu cầu cần thiết của văn hóa du lịch, là một trong những ngành kinh tế dịch vụ phát triển ở nhiều quốc gia đang phát triển.
  Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt của Việt Nam hiện nay.Nơi đây là nơi hội tụ các nền văn hóa ẩm thực của các vùng trong cả nƣớc. Các món ăn từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam đều có mặt tại thành phố, kể cả các món ăn của các nền văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số Việt Nam. Ngoài ra, tại thành phố Hồ Chí Minh còn hiện diện các nền văn hóa ẩm thực địa phƣơng của ngƣời Hoa nhƣ ẩm thực Triều Châu, Quảng Đông, Phúc Kiến, ẩm thực Ấn Độ, Pháp, Ý và có cả ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Không gian ẩm thực từ các quầy bán thực phẩm lƣu động, cửa hàng vỉa hè, nhà phố ăn uống, nhà hàng ẩm thực (Keltucky, Loteria, Phở 2.000, Phở Hòa…), khách sạn nhà hàng (Rex, New Word, Continental) cho đến các siêu thị quốc tế có nơi ăn uống cộng đồng nhƣ Mac Dolnan, Pearson, Aeon, nhà hàng “con gà trống”…v.v…
  • Luận văn thạc sĩ văn hóa
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Mã số: 60220113
  • Tác giả: NGUYỄN THANH HÙNG
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Mạc Đường
  • 105 Trang
  • File PDF
  • Trường ĐH Quốc Tế Hồng Bàng 2016
  Link Download
  http://graduate.hbu.edu.vn/Resources/Docs/NGUYEN THANH HUNG NOI DUNG.pdf
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2017

Share This Page