Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Con Người Nam Bộ Trong Phim Truyền Hình Điện Ảnh, Trường Hợp Phim Đất Phương Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Sân Khấu' started by admin, Jan 26, 2023.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-1-26_9-14-52.png
  Việt Nam là nƣớc có nền nông nghiệp lâu đời. Chính vì vậy những đề tài về nông thôn, nông nghiệp, nông dân luôn hết sức quen thuộc, đƣợc khai thác nhiều trong văn học nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng. Thể hiện đời sống văn hóa và con ngƣời ở các vùng nông thôn chính là một cách để ngƣời nghệ sĩ tìm về và khám phá cội nguồn, bản sắc văn hóa dân tộc, cũng nhƣ phản ánh những vấn đề nảy sinh trong quá trình vận động phát triển của đất nƣớc qua các thời kỳ lịch sử. Điện ảnh, truyền hình Việt Nam đã có nhiều bộ phim thành công trong khai thác chủ đề Văn hóa và Con ngƣời Việt Nam; thông qua ngôn ngữ“đặc thù, khu biệt” của thể loại phim truyện, nhiều tác phẩmđiện ảnh đã tạo đƣợc dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả trong nƣớcvà bạn bè quốc tế. Trong đó rất đáng kể -nhiều tác phẩm đạt đƣợc giải thƣởng lớn ở các kỳ liên hoan phim trong nƣớc và cả liên hoan phim quốc tế.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành lí luận lịch sử điện ảnh, truyền hình
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Thắm
  • Hướng dẫn: Ts Phạm Xuân Thạch
  • 97 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 2021
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1cH5iT8OJAQyfsKUj8KuhFyioW3fzAlHa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page