Luận Văn Tốt Nghiệp Văn Hóa Cộng Đồng Jawakur

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandanglv123, Jun 12, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Văn Hóa Cộng Đồng Jawakur
  Việt Nam là một quốc gia đa tộc, với nhiều tộc người, nhiều nhỏm người chung sổng với nhau. Mỗi một tộc người hay nhóm người lại cỏ những phong tục tập quán, những nền tảng văn hóa riêng và luôn tự hào về bản sắc văn hóa của mình. Do đó việc tìm hiểu về đời sống của các tộc người, nhóm người là một vấn đề cần thiết, đặc biệt là đối với những cộng đồng thiểu số. Nghiên cửu về nhóm người Jawakur cũng không nằm ngoài vấn đề đó. Đảng và nhà nước luôn đưa ra nhũng chính sách dân tộc nhằm bảo tồn phong tục tập quán, bản sắc riêng của từng tộc người.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Văn hóa Đông Nam Á
  • Người hướng dẫn: ThS. Đàng Năng Hòa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nam Sa
  • Số trang: 103
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Mở Tp. HCM 2008
  Link Download
  http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=23032
   

Share This Page