Luận Án Tiến Sĩ Văn Hóa Đồng Đậu Và Vị Trí Của Nó Trong Thời Đại Đồng Thau Ở Lưu Vực Sông Hồng

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Văn Hóa Đồng Đậu Và Vị Trí Của Nó Trong Thời Đại Đồng Thau Ở Lưu Vực Sông Hồng
  Văn hóa Đồng Đậu là một mắt xích trong phổ hệ văn hóa Tiền Đông Sơn (Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun) và Đông Sơn ở lưu vực sông Hồng. Nghiên cứu về phổ hệ văn hóa này đã có các công trình mang tính tổng hợp như “Văn hóa Phùng Nguyên” của Hán Văn Khẩn, “Văn hóa Gò Mun” của Hà Văn Phùng, “Văn hóa Đông Sơn tính thống nhất và đa dạng” của Phạm Minh Huyền, “Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam” do Hà Văn Tấn làm chủ biên… Để nâng cao nhận thức và góp phần nghiên cứu về thời kỳ văn minh sông Hồng nói riêng và lịch sử dân tộc thời dựng nước nói chung cần có một công trình nghiên cứu mang tính hệ thống, tổng hợp và toàn diện về văn hóa Đồng Đậu. Luận án “Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông Hồng” bước đầu hướng tới mục đích đó.
  • Luận án tiến sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lâm Mỹ Dung, TS. Ngô Thế Phong
  • Tác giả: Bùi Hữu Tiến
  • Số trang: 309
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1066748
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 5, 2017

Share This Page