Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Gia Đình Người Mường (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Xã Kỳ Phú, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình)

Discussion in 'Chuyên Ngành Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jun 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-24_12-1-44.png
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt” [42, tr.523]. Như vậy gia đình là nòng cốt, là tế bào hay nói một cách khác, gia đình là chất để tạo nên xã hội, cộng đồng. Để xã hội, đất nước phát triển bền vững thì "gia đình" là yếu tố tiên quyết cần phải phát triển bền vững về tất cả mọi mặt.
  • Luận văn thạc sĩ Văn hóa
  • Chuyên ngành Văn hóa học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Lâm Bá Nam
  • Tác giả: Đoàn Đình Lâm
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2013
  Link Download
  http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2125
  https://drive.google.com/file/d/1Xt2-2_xu5V5C8yamXTPPQmWhLHCG08ey
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page