Luận Văn Thạc Sĩ Văn Hóa Làng Quảng Xá - Truyền Thống Và Hiện Đại

Discussion in 'Chuyên Ngành Việt Nam Học' started by nhandang123, May 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Văn Hóa Làng Quảng Xá - Truyền Thống Và Hiện Đại
  Tổng quan về làng Quảng Xá: Điều kiện tự nhiên; Lịch sử lập làng; Đời sống kinh tế; Thiết chế xã hội và quan hệ xã hội. Nghiên cứu văn hóa vật chất làng Quảng Xá: Văn hóa ẩm thực; Văn hóa y phục, đồ gia dụng; Văn hóa trong kiến trúc – xây dựng. Nghiên cứu văn hóa tinh thần làng Quảng Xá: Tín ngưỡng và tôn giáo; Các phong tục tập quán; Lễ hội và các trò chơi dân gian; Văn nghệ dân gian, văn học dân gian; Truyền thống học tập và khoa bảng; Văn hóa gia đình – dòng họ. Trình bày một số vấn đề về xây dựng làng văn hóa ở Quảng Xá hiện nay: Mối quan hệ giữa văn hóa làng và xây dựng làng văn hóa; Những điều được và chưa được trong xây dựng làng văn hóa ở Quảng Xá; Bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình xây dựng làng văn hóa ở Quảng Xá; Phương hướng, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng làng văn hoá ở Quảng Xá hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Việt Nam học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Ngô Đức Thịnh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Như Nguyệt
  • Số trang: 161
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1021474
   
  Last edited by a moderator: Oct 12, 2017

Share This Page