Luận Án Tiến Sĩ Văn Hóa Tư Tưởng Phật Giáo Qua Tư Liệu Văn Bia Lý - Trần

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by quanh.bv, Apr 3, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn hóa tư tưởng Phật giáo Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng không chỉ trong đời sống tôn giáo Phật giáo nói riêng mà còn trong đời sống dân tộc Việt nói chung. Văn hóa tư tưởng Phật giáo thời Lý – Trần là một bộ phận có giá trị đáng nghiên cứu trong toàn bộ nền văn hóa tư tưởng Phật giáo Việt. Nó kế thừa được tinh thần dung hợp văn hóa tư tưởng Phật giáo Nguyên thỉ, Phật giáo Đại thừa sơ khởi Ấn Độ với văn hóa tư tưởng bản địa Việt, văn hóa tư tưởng ngoại lai Nho, Đạo Trung Hoa của Phật giáo thời kỳ Mâu Tử, Khương Tăng Hội.
  • Luận án tiến sĩ Hán Nôm
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Kim Sơn
  • Tác giả: Mai Thị Thơm
  • Số trang: 221
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1065787&sp=T&sp=1&suite=def
   

Share This Page