Luận Án Tiến Sĩ Vật Liệu Kiến Trúc Đất Nung Thời Lý, Trần Qua Các Đợt Khai Quật Ở Khu Vực Điện Kính Thiên

Discussion in 'Chuyên Ngành Khảo Cổ Học' started by nhandanglv123, Apr 17, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Vật Liệu Kiến Trúc Đất Nung Thời Lý, Trần Qua Các Đợt Khai Quật Ở Khu Vực Điện Kính Thiên Từ Năm 2011 Đến Năm 2014
  Hệ thống, phân loại di vật vật liệu kiến trúc đất nung thời Lý, Trần qua các đợt khai quật ở khu vực điện Kính Thiên từ năm 2011 đến 2014. Tìm hiểu các đặc trưng của hệ thống di vật vật liệu kiến trúc đất nung thời Lý, Trần ở khu vực điện Kính Thiên. So sánh tổng hợp và tiến hành phân tích, đánh giá đặc trưng của các loại hình vật liệu kiến trúc đất nung thời Lý, Trần ở khu vực điện Kính Thiên với hệ thống vật liệu kiến trúc đất nung ở khu vực phụ cận và mối tương quan với các loại di vật khác cùng thời nhằm xác định những giá trị của hệ thống vật liệu kiến trúc đất nung này. Thông qua việc nghiên cứu vật liệu kiến trúc đất nung thời Lý, thời Trần bước đầu tìm hiểu thêm diện mạo kiến trúc thời Lý và kiến trúc thời Trần cũng như tính chất khu vực điện Kính Thiên thời Lý, thời Trần.
  • Luận án tiến sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Khảo cổ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Tống Trung Tín
  • Tác giả: Chu Thị Ngọc Thủy
  • Số trang: 313
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69309
  https://drive.google.com/uc?id=1A7-1s-u_ZRFTlQd0wYSlsX5ChkNYenUl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page