Luận Án Tiến Sĩ Về Một Phương Pháp Xấp Xỉ Giải Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu Các Hệ Sai Phân Ngẫu Nhiên Có Ràng Buộc

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandang123, Feb 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Về Một Phương Pháp Xấp Xỉ Giải Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu Các Hệ Sai Phân Ngẫu Nhiên Có Ràng Buộc Hỗn Hợp
  Tác giả đi sâu nghiên cứu với điêù kiện nào thì lớp các chiến lược điều khiển chấp nhận được tồn tại điều khiển tối ưu, điều khiển tối ưu đươc xác định như thế nào? Khi điều khiển tối ưu tồn tại nhưng việc xác định nó quá phức tạp thì có phương pháp xấp xỉ nào đơn giản và chấp nhận được để xác định điều khiển epsilon tối ưu? Mở rộng lớp các bài toán đơn giản trong đó điều khiển tối ưu biểu diễn được dưới dạng các biểu thức giải tích tường minh. Để giải quyết các vấn đề đó tác giả đã sử dụng công cụ khá mới mẻ và hiệu quả là lí thuyết ánh xạ đa trị.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. PTS. Nguyễn Văn Hữu
  • Tác giả: Trương Chí Tín
  • Số trang: 80
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 1989
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1009188
   
  Last edited by a moderator: Aug 28, 2018

Share This Page