Luận Văn Thạc Sĩ Về Nhóm Picard Của Một Vành

Discussion in 'Chuyên Ngành Đại Số Và Lý Thuyết Số' started by quanh.bv, Jul 22, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhóm Picard là một nhóm Aben các lớp đẳng cấu của các đối tượng khả nghịch dựa trên tích tenxơ. Sự xây dựng này là một phiên bản toàn cầu của sự xây dựng nhóm lớp iđêan và được sử dụng nhiều trong hình học đại số, lý thuyết đa tạp phức… Trong đó, sự xây dựng một sơ đồ cấu trúc trên nhóm Picard, được gọi là sơ đồ Picard, là một bước quan trọng trong hình học đại số, đặc biệt là trong lý thuyết đối ngẫu của đa tạp Aben. Nó được xây dựng bởi Grothendieck (1961/62) và được mô tả bởi Mumford (1966) và Kleiman (2005). Ở đây, luận văn xin được phép đi vào tìm hiểu cách xây dựng khái niệm nhóm Picard, các ví dụ về nhóm Picard dựa trên các kiến thức nền, đồng thời nêu lên một số tính chất và ứng dụng của nhóm Picard.
  • Luận văn thạc sĩ toán học
  • Chuyên ngành Đại số và lý thuyết số
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Tường Trí
  • Tác giả: Lê Thiện Vỹ
  • Số trang: 45
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/15702
  https://drive.google.com/uc?id=177Re6cNZFtzp8eRWpnMM1tdQFskuUh7B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page