Luận Văn Thạc Sĩ Về Quá Trình Phân Nhánh Và Quá Trình Phân Nhánh Cạnh Tranh Trong Không Gian Liên Tục

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, Jul 18, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Về Quá Trình Phân Nhánh Và Quá Trình Phân Nhánh Cạnh Tranh Trong Không Gian Liên Tục
  Quá trình ngẫu nhiên có lịch sử bắt nguồn từ nghiên cứu của Galton- Walson về sự tuyệt chủng của quần thể. Trong đó, quá trình phân nhánh là một quá trình ngẫu nhiên quan trọng trong toán lý thuyết và toán ứng dụng. Quá trình phân nhánh mô tả diễn biến theo thời gian của một quần thể giống loài, nơi mà các cá thể sinh sản và chết đi độc lập với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, điều kiện độc lập là lý tưởng. Chính vì vậy, mô hình phân nhánh cạnh tranh đã bắt đầu được quan tâm nghiên cứu. Luận văn "Về quá trình phân nhánh và quá trình phân nhánh cạnh tranh trong không gian liên tục" gồm : Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Quá trình phân nhánh. Chương 3: Quá trình phân nhánh cạnh tranh trong không gian liên tục.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Vĩ
  • Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69656
  https://drive.google.com/uc?id=1-eA9CPCwm6hqEJXWIiHawsD7-P5Hvs4S
   

Share This Page