Luận Văn Thạc Sĩ Việc Làm Cho Người Dân Có Đất Đã Thu Hồi Để Đô Thị Hóa Ở Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_1-52-57.png
  Làm rõ về mặt lý luận và cơ sở pháp lý về việc làm cho người dân có đất đã thu hồi cho đô thị hóa ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác giải quyết việc làm cho người dân có đất đã thu hồi trên địa bàn Quận để chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế này; Đề xuất phương hướng và giải pháp giải quyết việc làm cho người dân có đất đã thu hồi cho đô thị hóa ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Tần Xuân Bảo
  • Tác giả: Phạm Quốc Hùng
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7668
  https://drive.google.com/uc?id=1k6XBT5Gg0m0oCZy7EHWFNLjOIh-co5Ui
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page