Luận Án Tiến Sĩ Vốn Xã Hội Trong Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Ở Hà Nội Và Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by nhandanglv123, Dec 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Vốn Xã Hội Trong Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trẻ Ở Hà Nội Và Thành Phố Hồ Chí Minh
  Luận án đã nhận diện thực trạng tạo dựng và duy trì vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thông qua các mạng lưới xã hội. Làm rõ thực tế việc sử dụng vốn xã hội của nguồn nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm; thực thi công vụ, nâng cao thu nhập. Đánh giá vai trò vốn xã hội trong môi trường công việc của nhân lực trẻ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến tuyển dụng đào tạo, bổ nhiệm; thực thi công vụ, nâng cao thu nhập … Đưa ra các khuyến nghị nhằm phát huy biểu hiện tích cực, hạn chế biểu hiện tiêu cực của vai trò vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ hiện nay và thời gian sắp tới ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Xã hội học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Quỳnh Nam
  • Tác giả: Vương Hồng Hà
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95009
  https://drive.google.com/uc?id=14sOlTD-1yvWNy1O924_AyeWbQBS9He6g
   

Share This Page