Luận Văn Thạc Sĩ VOV1 Với Công Tác Tuyên Truyền Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới

Discussion in 'Chuyên Ngành Báo Chí Học' started by nhandang123, Mar 9, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  VOV1 Với Công Tác Tuyên Truyền Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Xây Dựng Nông Thôn Mới
  Nông nghiệp và kinh tế nông thôn là bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nông thôn là môi trường sống của đa số người dân, là nơi bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân là nhiệm vụ chiến lược để bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, nông nghiệp nước ta tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Báo chí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Lê Thị Thơm
  • Số trang: 151
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2015
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1057881
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 8, 2017

Share This Page