Luận Văn Tốt Nghiệp Website Quản Lý Tri Thức Cho Đào Tạo Trực Tuyến Có Sự Cộng Tác Lẫn Nhau

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by quanh.bv, Oct 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Ngày nay, ngành Công nghệ thông tin trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, và ngày càng ứng dụng vào nhiều lĩnh vực. Với khả năng ứng dụng rộng rãi của ngành công nghệ thông tin, với chính sách phát triển ngành công nghệ thông tin của nước nhà, với việc nâng cao chất lượng giáo dục của nước ta thì việc tin học hóa giáo dục (ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành giáo dục) là phù hợp và thiết thực. Với khả năng trên, việc đưa tin học hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục, trong đó việc học trực tuyến sẽ giúp cho người học có được nhiều thuận lợi và đó cũng là xu hướng tất yếu của xã hội hiện tại và tương lai. Và website quản lý tri thức cho đào tạo trực tuyến có sự cộng tác lẫn nhau, Module quản lý tri thức là đề tài mà em đã nghiên cứu và ực hiện với mong muốn xây dựng được một website để phục vụ quản lý tri thức cho đào tạo trực tuyến.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Giáo viên hướng dẫn: Th.S Dương Văn Hiếu
  • Tác giả: Trân Việt Xô
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=187kXmKsySjZfVMl-VRnmKjh0yhJBAndG
   

Share This Page