Luận Án Tiến Sĩ Xác Định Cấu Trúc Hoá Học, Tổng Hợp Và Ứng Dụng Pheromone Giới Tính Để Quản Lý Một Số Loài

Discussion in 'Chuyên Ngành Bảo Vệ Thực Vật' started by quanh.bv, Sep 25, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xác Định Cấu Trúc Hoá Học, Tổng Hợp Và Ứng Dụng Pheromone Giới Tính Để Quản Lý Một Số Loài Thuộc Bộ Cánh Vảy (Lepidoptera) Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
  Đề tài: “Xác định cấu trúc hóa học, tổng hợp và ứng dụng pheromone giới tính để quản lý một số loài thuộc bộ Cánh vảy (Lepidoptera) ở ĐBSCL” được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015 đạt được kết quả sau:
  Kết quả phân tích GC-EAD và GC-MS của mẫu pheromone ly trích từ ngài cái thô và qua dẫn suất (DMDS và xà phòng hóa) đã xác định được thành phần và cấu trúc hóa học của pheromone giới tính của 05 loài thuộc bộ Cánh vảy (Lepidoptera) ở ĐBSCL. Trong đó, pheromone giới tính của Carmenta mimosa là hợp chất (3Z,13Z)-3,13-octadecadienyl acetate (Z3,Z13-18:OAc); pheromone giới tính của Archips atrolucens gồm các hợp chất tetradecyl acetate (14:OAc), (E)-11-tetradecenyl acetate (E11-14:OAc) và (Z)-11-tetradecenyl acetate (Z11-14:OAc) ở tỷ lệ 1:1:2; pheromone giới tính của Adoxophyes privatana gồm Z11-14:OAc và (Z)-9-tetradecenyl acetate (Z9-14:OAc) ở tỷ lệ 9:1; pheromone giới tính của Homona tabescens gồm các hợp chất Z11-14:OAc và (Z)-9-dodecenyl acetate (Z9-12:OAc) ở tỷ lệ 9:1; pheromone giới tính của Conogethes puctiferalis gồm các hợp chất (E)-10-hexadecenal (E10-16:Ald) và (Z)-10-hexadecenal (Z10-16:Ald) ở tỷ lệ phối trộn 9:1.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp,
  • Chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Vàng
  • Tác giả: Châu Nguyễn Quốc Khánh
  • Số trang: 212
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Cần Thơ 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=31868
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page