Luận Văn Thạc Sĩ Xác Định Cơ Cấu Chấn Tiêu Một Số Trận Động Đất Miền Bắc Việt Nam Bằng Số Liệu Địa Chấn Dải Rộng

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandang123, Feb 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Xác Định Cơ Cấu Chấn Tiêu Một Số Trận Động Đất Miền Bắc Việt Nam Bằng Số Liệu Địa Chấn Dải Rộng
  Chương 1: Khái niệm về nguồn động đất và ten-xơ moment địa chấn. Chương 2: Hàm Green và bài toán nghịch đảo ten-xơ moment. Chương 3: Các chương trình xác định cơ cấu chấn tiêu động đất sử dụng số liệu động đất địa phương. Chương 4: Kết quả áp dụng phương pháp nghịch đảo ten-xơ moment bằng chương trình ISOLA cho một số trận động đất ở khu vực Tây bắc Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Tử Sơn
  • Tác giả: Hà Thị Giang
  • Số trang: 71
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023138&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1VG5TV6sWDdpRF2NV4s1jFcbUcxEXvCdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page