Luận Án Tiến Sĩ Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nghe Nhìn Cần Nộp Lưu Vào Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 13, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xác Định Nguồn Và Thành Phần Tài Liệu Nghe Nhìn Cần Nộp Lưu Vào Các Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia Việt Nam
  Với sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật, loài người đã phát minh ra kỹ thuật ghi lại thông tin trên phim, ảnh, băng hình, địa hình, băng ghi âm, đĩa ghi âm. Chính vì vậy, trong hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân do yêu cầu công việc và nhờ ứng dụng thành tựu khoa học đó nên đã sản sinh ra nhiều tài liệu phim, ảnh, băng hình, địa hình, băng ghi âm, đĩa ghi âm - còn gọi là tài liệu nghe nhìn (TLNN). Những âm thanh, hình ảnh đó không chỉ phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền, cho việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị trước mắt mà còn có khả năng giữ lại cho tương lai những hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, giúp cho việc nhận thức lịch sử một cách sống động hơn, chân thực hơn. Không chỉ mang tính bổ trợ, minh họa cho tài liệu chữ viết, TLNN còn là một nguồn sử liệu độc lập, đặc biệt về hình thức và nhiều thông tin của nó không thể có ở các loại hình tài liệu khác.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Xuân Chúc
  • Tác giả: Nguyễn Minh Sơn
  • Số trang: 192
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73161
  https://drive.google.com/uc?id=1Ln3N6O108-fsRI6l20hvjfrCeRQSJizh
   

Share This Page