Luận Án Tiến Sĩ Xác Định Trữ Lượng Các Bon Của Rừng Đước Đôi (Rhizophora Apiculata Blume) Trồng Tại Khu Dự Trữ

Discussion in 'Chuyên Ngành Điều Tra Và Quy Hoạch Rừng' started by quanh.bv, Mar 16, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xác Định Trữ Lượng Các Bon Của Rừng Đước Đôi (Rhizophora Apiculata Blume) Trồng Tại Khu Dự Trữ Sinh Quyển Rừng Ngập Mặn Cần Giờ - Thành Phố Hồ Chí Minh
  Dạng phương trình Y = a*Xb thể hiện tốt mối tương quan giữa các nhân tố sinh khối, các bon và đường kính thân cây tại vị trí 1,3 m; Hệ số chuyển đổi từ sinh khối khô qua các bon là 0,45. Tổng sinh khối khô trung bình của quần thể Đước đôi trong rừng ngập mặn Cần Giờ là 344,62 ± 106,38 tấn/ha biến động từ 140,33 đến 643,72 tấn/ha. Quần thể Đước đôi ở cấp tuổi VII (tuổi từ 33 – 37) có tổng sinh khối khôi trung bình cao nhất với giá trị là 430,64 ± 88,63 tấn/ha biến động từ 266,49 đến 643,72 tấn/ha. Quần thể Đước đôi ở cấp tuổi V (tuổi từ 23 – 27) có tổng sinh khối khô thấp nhất là 304,50 tấn/ha, biến động từ 140,33 đến 541,68 tấn/ha. Tổng sinh khối của quần thể Đước đôi trồng tại Khu Dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ đạt hơn 6,35 triệu tấn.
  • Luận án tiến sĩ lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Viên Ngọc Nam
  • Tác giả: Huỳnh Đức Hoàn
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.1&view=32800
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page