Đề Tài Khoa Học Xây Dựng Các Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Cấp Bộ Nước Ta

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Các Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Quản Lý Nhà Nước Cấp Bộ Nước Ta
  Bước vào thời kỳ phát triển của nền kinh tế văn minh thì hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường luôn được coi là chuẩn mực cho mọi quá trình vận động. Hiệu quả hoạt động chính là thước đo về số lượng và chất lượng kết quả của mỗi quá trình, trong đó chất lượng hoạt động là yếu tố cơ bản nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các quá trình đó. Yêu cầu phát triển nhanh, ổn định, bền vững nền kinh tế - xã hội như mục tiêu định hướng phát triển lâu dài của đất nước ta cũng hàm chứa đầy đỏ cả hai yếu tố số lượng và chất lượng. Để phù hợp với yêu cầu vận động, phát triển của xã hội thì tăng cường chất lượng hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước luôn là một tất yếu khách quan diễn ra mang tính thường xuyên đặt ra cho tất cả các quốc gia trên thế giới.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 2000-98-073
  • Chủ nhiệm đề tài: ThS. Chu Xuân Khánh
  • Số trang: 125
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2003
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...ong-quan-ly-nha-nuoc-cap-bo-nuoc-ta-5486.html
   

Share This Page