Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Chỉ Số Niềm Tin Người Tiêu Dùng Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 19, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  - Điều chỉnh và đánh giá thang đo niềm tin người tiêu dùng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Thang đo niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam được xây dựng dựa trên thang đo của Ủy ban châu Âu đang được nhiều quốc gia sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam bao gồm 5 nhân tố: thu nhập, kinh tế, tìm việc, giá cả và mua sắm. So với 6 nhân tố ban đầu theo thang đo niềm tin người tiêu dùng của Ủy ban châu Âu, nhân tố tiết kiệm không phù hợp;
  - Đề xuất cách chọn mẫu cho điều tra niềm tin người tiêu dùng tại Việt Nam nhằm tính toán được chỉ số niềm tin người tiêu dùng đại diện cho toàn quốc. Đồng thời, Luận án cũng xây dựng quy trình tính quyền số mẫu điều tra niềm tin người tiêu dùng nhằm đảm bảo tính đại diện tốt hơn của mẫu được chọn.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Bích, PGS.TS. Trần Quang Tiến
  • Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc Dân 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=33452
   

Share This Page