Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Chỉ Số Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Oct 28, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-28_19-43-51.png
  Xây Dựng Chỉ Số Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
  Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
  Thứ nhất, Đóng góp cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng, chất lượng dịch vụ ngân hàng. Luận án làm sáng tỏ khái niệm về chất lượng dịch vụ ngân hàng, đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng; làm rõ sự khác biệt và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng.
  Thứ hai, Đóng góp về thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng. Luận án hoàn thiện thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam. Luận án bổ sung 2 thành phần mới vào thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam là thành phần “Công nghệ” và thành phần “Dịch vụ cốt lõi”. Các thành phần/chỉ báo mới giúp cho thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam được đầy đủ, toàn diện để đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ các ngân hàng cung cấp.
  Thứ ba, Đóng góp về phương pháp luận xây dựng và tính chỉ số tổng hợp chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam. Quy trình tính gồm 4 bước: (1) xây dựng khung lý thuyết về chất lượng dịch vụ ngân hàng; (2) Lựa chọn thành phần/chỉ báo đo lường chất lượng dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam; (3) Xác định trọng số; (4) Tính các chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Đức Triệu
  • Tác giả: Trần Thị Ngọc Tú
  • Số trang: 177
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=41304
  https://drive.google.com/file/d/17T6i4dyafgsQVPOfeswCk0kRVwTLGT-7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page