Đề Tài Khoa Học Xây Dựng Chương Trình, Nội Dung Giảng Dạy Về Quản Ký Công Tác Hành Chính Tư Pháp

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Chương Trình, Nội Dung Giảng Dạy Về Quản Ký Công Tác Hành Chính Tư Pháp Ở Học Viện Hành Chính Quốc Gia
  Một trong những công việc trọng tâm của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa là cải cách hành chính. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX chỉ rõ:" Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, tiếng bước hiện đại hóa"1. Để thực hiện được định hướng này, cần phải có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính Trị, trình độ chuyên môn vững vàng, có kiến thức về quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 136/2001/QĐ- Ttg ngày 17/9/2001 về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010. Trong đó việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức được nhấn mạnh đặc biệt và giao cho HVHCQG- cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng, nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo kiến thức quản lý nhà nước.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 99-98-138
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đinh Văn Mậu
  • Số trang: 147
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2002
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet...phap-o-hoc-vien-hanh-chinh-quoc-gia-5487.html
   

Share This Page