Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Quản Lý Học Sinh - Sinh Viên Tại Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ Dung Quất

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Thông Tin' started by quanh.bv, Apr 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-24_3-53-9.png
  Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống xã hội, vào các ngành kinh doanh, như viễn thông, ngành hàng không, thương mại điện tử, trong các cơ quan hành chính , đặc biệt là ngành giáo dục, ... ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, nước ta đã và đang có rất nhiều nghiên cứu nhằm phát triển và hoàn thiện các hệ thống dữ liệu phân tán, để phát triển các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong các nghiên cứu đó là xây dựng hệ thống thông tin phân tán quản lý học sinh - sinh viên trong Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.
  • Luận văn thạc sĩ tin học
  • Chuyên ngành Hệ thống thông tin
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Lầu
  • Tác giả: Lê Thành Trung
  • Số trang: 97
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2019
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHSPDN_123456789/56412
  https://drive.google.com/file/d/1-9Tj9IF5c0EfSaPe6Vp5VqyFl82Lep1-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page