Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Quản Lý Rừng Trồng Bền Vững Theo Nhóm Đáp Ứng Tiêu Chuẩn

Discussion in 'Chuyên Ngành Điều Tra Và Quy Hoạch Rừng' started by quanh.bv, Nov 16, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xây Dựng Cơ Sở Khoa Học Và Thực Tiễn Cho Quản Lý Rừng Trồng Bền Vững Theo Nhóm Đáp Ứng Tiêu Chuẩn Của Hội Đồng Quản Trị Rừng (FSC) Tại Các Công Ty Trực Thuộc Tổng Công Ty Giấy Việt Nam
  Ý nghĩa khoa học: Bổ sung cơ sở khoa học cho quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng nói chung và cho nhóm chứng chỉ rừng trồng nói riêng theo Bộ tiêu chuẩn của FSC ở Việt Nam. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài trực tiếp góp phần duy trì và phát triển nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho các Công ty lâm nghiệp trong Tổng công ty giấy, đồng thời cung cấp dẫn liệu khoa học và thực tiễn định hướng áp dụng trong khu vực, cho các đơn vị khác nhau có nhu cầu và điều kiện tương tự ở Việt Nam đang trên lộ trình thực hiện kế hoạch quản lý rừng bền vững theo FSC.
  • Luận án tiến sĩ lâm nghiệp
  • Chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Nhâm và PGS.TS. Phạm Minh Toại
  • Tác giả: Bùi Thị Vân
  • Số trang: 179
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học lâm Nghiệp 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35813
  https://drive.google.com/uc?id=13C0YrGLly1gfT-YmmB50awQ4ns3HSH1J
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page