Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Huyện Tại Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ Thời Kỳ Đất Nước Đổi Mới

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Mar 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-3-9_16-8-36.png
  1. Luận án tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án; khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.
  2. Trên cơ sở những vấn đề lí luận chung về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, luận án làm rõ vị trí, vai trò, chức trách và các nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. Luận án xác định vấn đề quan trọng trong nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện bao gồm: xây dựng các khâu tuyển chọn, đánh giá cán bộ; về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ; về chế độ kiểm tra cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; xây dựng cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ.
  • Luận án tiến sĩ Chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS nguyễn Thái Sơn, TS Nguyễn Văn Trung
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Lợi
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2022
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=38982
  https://drive.google.com/uc?id=1ukc3jvJgYB6_W1ki642_UzwtRH3PstUF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page