Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Dự Toán Thu Ngân Sách Nhà Nước Dựa Trên Cơ Sở Kiểm Soát Dự Báo Thu Ngân Sách Nhà Nước

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by nhandanglv123, Jun 11, 2021 at 12:02 AM.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Dự Toán Thu Ngân Sách Nhà Nước Dựa Trên Cơ Sở Kiểm Soát Dự Báo Thu Ngân Sách Nhà Nước Tại Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
  Xây dựng dự toán thu NSNN hàng năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Vấn đề này được Ban lãnh đạo Cục Thuế rất quan tâm và xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu NSNN được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, công tác kiểm soát dự báo thu NSNN để xây dựng dự toán thu NSNN tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế nhất định như: dự báo thu chưa khoa học, dự báo theo cảm nhận chủ quan của cán bộ phân tích dẫn đến lập dự toán chưa đầy đủ và chưa bao quát hết nguồn thu, việc đánh giá, phân tích dự báo thu chưa được tiến hành một cách toàn diện, sâu sắc, công tác lập dự toán thu thiếu tính kịp thời so với thực tế, chưa phân định được những nhân tố ảnh hưởng khách quan, chủ quan, chính yếu và thứ yếu.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính công
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Diệp Gia Luật
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Oanh
  • Số trang: 87
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1mdJTfDKYlTRA1RSw1wSInb8RWn05kyTE
   

Share This Page