Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Hệ Các Điều Kiện Giới Hạn Phục Vụ Phân Bố Lưu Lượng Dịch Vụ IP Internet

Discussion in 'Chuyên Ngành Kỹ Thuật Viễn Thông' started by quanh.bv, Jun 18, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Các Điều Kiện Giới Hạn Phục Vụ Phân Bố Lưu Lượng Dịch Vụ Ip Internet
  1). Tổng quát, hệ thống hóa về đặc tính hóa lưu lượng IP và phát triển, phân loại các đặc tính theo dịch vụ đối với luồng lưu lượng trong trường hợp của một nhà quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông cụ thể.
  2). Đề xuất áp dụng lý thuyết hệ thống vào bài toán phân bổ lưu lượngsử dụng kết quả ưu tiên được cung cấp bởi đặc trưng hóa luồng lưu lượng IP internet tại một nút mạng của nhà quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông.
  • Luận án tiến sĩ Viễn thông,
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Hoàng Minh, TS Bùi Thiện Minh
  • Tác giả: Dương Tuấn Anh
  • 152 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.12&view=6177

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page