Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Hệ Nghiên Cứu Tính Chất Quang Của Nguyên Tử Rubi

Discussion in 'Chuyên Ngành Quang Học' started by quanh.bv, May 21, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-5-21_15-28-49.png
  1. Quan sát phổ nguyên tử 85Rb bằng kỹ thuật phổ bơm chọn lọc vận tốc, chúng tôi thu được 6 vạch phổ ứng với các dịch chuyển 52S1/2 (F = 3) → 52P3/2 (F’ = 2, 3, 4) của ba nhóm nguyên tử tương tác với laser bơm. Kết quả thu được cho thấy vị trí của các vạch phổ phù hợp mô hình lý thuyết chúng tôi đã xây dựng.
  2. Quan sát phổ EIT thu được 6 cửa sổ EIT trong trường hợp chùm bơm và chùm dò ngược chiều, 7 cửa sổ EIT trong trường hợp chùm bơm và chùm dò cùng chiều và 13 cửa sổ EIT trong trường hợp có cả hai chùm bơm cùng chiều, ngược chiều. Số cửa sổ thu được nhiều hơn số cửa sổ của hệ thí nghiệm quan sát EIT đầu tiên đã xây dựng tại trường Đại học Vinh (3 cửa sổ). Ở đây, chúng tôi cũng đã xây dựng mô hình lý thuyết giải thích sự hình thành các cửa sổ cũng như thay đổi các tham số để điều khiển vị trí, cường độ của vạch phổ và quan sát phổ tán sắc khi có mặt hiệu ứng EIT.
  • Luận án tiến sĩ vật lý
  • Chuyên ngành Quang học
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Nguyễn Huy Bằng
  • Tác giả: Nguyễn Văn Ái
  • Số trang: 180
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=40081
  https://drive.google.com/file/d/16cBxpIEQ8rSvXrNUbGjdSCxfXt1W2bVr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page