Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Theo Hướng Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by nhandanglv123, Jun 7, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Thống Chính Trị Việt Nam Theo Hướng Tinh Gọn, Hoạt Động Hiệu Lực, Hiệu Quả - Nghiên Cứu Trường Hợp Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
  Trong đời sống, hệ thống chính trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Aristotle từng nhận định: “Nếu tất cả các cộng đồng đều nhắm đến một cái tốt, thì nhà nước hay cộng đồng chính trị - cộng đồng cao nhất và bao trùm tất cả các cộng đồng - phải nhắm tới cái tốt cao cả hơn mọi cái tốt khác, và phải là cái tốt ở mức độ cao nhất” [2, tr. 42]. Bởi vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống chính trị có cấu trúc hợp lí, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là điều cần thiết đối với mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, nghiên cứu về hệ thống chính trị là đáp ứng yêu cầu của chuyên ngành chính trị học. Thành tố nhà nước trong hệ thống chính trị xuất hiện nhiều hơn cả trong những định nghĩa mang tính chính trị học. Cấu trúc của hệ thống chính trị như đảng chính trị, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào chính trị - xã hội là nội dung nổi bật trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Duy Quỳnh
  • Tác giả: Nguyễn Đại Vũ
  • Số trang: 128
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88694
  https://drive.google.com/uc?id=15qKEuywo48uRXLeS01XdLW7UzXuKYafk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page