Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Công Cụ Xác Định Giá Trị Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 17, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Thống Công Cụ Xác Định Giá Trị Tài Liệu Hình Thành Trong Hoạt Động Của Các Trường Đại Học Việt Nam
  Theo thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo, tính đến năm học 2016 -2017, hệ thống giáo dục Đại học quốc dân hiện có 235 trường đại học, học viện trong đó bao gồm 170 trường công lập, 60 trường tư thục và dân lập, 5 trường có 100% vốn nước ngoài, 37 Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo ở trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm. Trong quá trình hoạt động của các trường đại học, tài liệu sản sinh ra có khối lượng lớn với nội dung phản ánh chức năng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ. Tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của các trường đại học có ý nghĩa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của của dân tộc nói chung, của các trường đại học Việt Nam nói riêng.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Văn Khám TS. Nguyễn Liên Hương
  • Tác giả: Trần Thị Loan
  • Số trang: 239
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69307
  https://drive.google.com/uc?id=1j-e_ytKFlaMJ7ouN6U07YvJ_bTC4wS2M
   

Share This Page