Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Đồng Bộ Sản Phẩm Trên Các Trang Thương Mại Điện Tử Bằng Autoit Và Selenium

Discussion in 'Chuyên Ngành Tin Học' started by nhandanglv123, Jan 26, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Thống Đồng Bộ Sản Phẩm Trên Các Trang Thương Mại Điện Tử Bằng Autoit Và Selenium
  Sau quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài “Xây dựng hệ thống đồng bộ sản phẩm trên các trang thương mại điện tử bằng AutoIT và Selenium”, các kết quả mà luận văn đã đạt được là: Đưa ra một cái nhìn tổng quan về thương mại điện tử, tình hình Thương mại điện tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; Giới thiệu các nền tảng công nghệ hỗ trợ thực thi tác vụ tự động cụ thể là AutoIT hỗ trợ tự động hóa các thao tác GUI và thao tác người dùng còn Selenium và một số API WebDriver để tương tác với web; Hiểu được những điểm mạnh yếu của 2 nền tảng từ đó xây dựng giải pháp tối ưu khi đồng bộ sản phẩm; Cuối cùng là đóng gói ứng dụng và đưa vào thử nghiệm…
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
  • Người hướng dẫn: TS. Trần Trúc Mai
  • Tác giả: Nguyễn Khắc Hưng
  • Số trang: 66
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Trường Đại Học Công Nghệ 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/99372
  https://drive.google.com/uc?id=146zcUvhJyp4hdCfJaQW1mP0cFYEQi_e8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page