Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Kết Nối Thanh Toán Giữa Ngân Hàng Và Các Công Ty Chứng Khoán

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Phần Mềm' started by nhandang123, Aug 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Thống Kết Nối Thanh Toán Giữa Ngân Hàng Và Các Công Ty Chứng Khoán
  Tổng quan về vấn đề kết nối thanh toán giữa ngân hàng và các công ty chứng khoán. Giới thiệu các công nghệ sử dụng trong giải pháp xây dựng Hệ thống kết nối thanh toán, bao gồm: công nghệ WebSphere MQ của IBM, công nghệ web service và việc ứng dụng công nghệ web service vào vận chuyển message bằng SOAP qua WebSphere MQ. Mô tả hoạt động nghiệp vụ, xây dựng mô hình kết nối, cách cấu hình, cơ chế hoạt động của mô hình, vấn đề bảo mật... đồng thời phân tích thiết kế hệ thống, theo sát các yêu cầu nghiệp vụ để phát triển các hệ thống kết nối thanh toán giữa ngân hàng và các công ty chứng khoán. Đánh giá hiệu quả của giải pháp kết nối thanh toán, rút ra những điểm đạt được và chưa được để đưa ra hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo.
  • Luận văn thạc sĩ Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hải Châu
  • Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
  • Số trang: 74
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1002813
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2017

Share This Page