Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001-2001 Tại Công Ty Truyền Tải Điện 1

Discussion in 'Quản Trị Công Nghệ & Phát Triển Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Sep 8, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001-2001 Tại Công Ty
  Truyền Tải Điện 1
  Đây là một đề tài liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ trong đó đối tượng chính là Công ty Truyền tải điện 1. Vì vậy để trình bày tại sao sự cần thiết và hiệu quả khi thực hiện đề tài này, chúng ta cần giới thiệu qua về lịch sử và những khó khăn thách thức của Công ty như sau: Công ty Truyền tải điện 1 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), được thành lập theo Quyết định số 113/QĐ-NPT ngày 30 tháng 06 năm 2008; Được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật Nhà nước và EVNNPT (EVNNPT sẽ quy định về con dấu theo đúng quy định của pháp luật), được mở tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo phân cấp, ủy quyền của EVNNPT; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và EVNNPT theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Lộc
  • Tác giả: Trần Thành Chung
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh Tế 2017
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62204
  https://drive.google.com/uc?id=1gzZPwlNJxZ6lqOQU9mURDMFTljOrHhMC
   

Share This Page