Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Thiết Bị Đại Học Thái Nguyên

Discussion in 'Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính' started by quanh.bv, Sep 8, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Thiết Bị Đại Học Thái Nguyên
  Trong quá trình phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin phần mềm là giai đoạn phát triển tự nhiên và tất yếu khi mà phần cứng ngày càng đƣợc phát triển. Sự phát triển của máy tính, sau đó là các vi máy tính, máy tính nhúng, cùng với sự áp dụng Công nghệ thông tin vào trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Phần mềm đóng vai trò trung tâm trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên thế giới. Với sự tiến bộ đƣợc mong đợi của các hệ thống phần mềm, tƣơng lai của công nghệ phần mềm rất triển vọng, sáng sủa và tiềm năng. Sự tác động của công nghệ phần mềm tới Khoa học và Công nghệ sẽ là rất lớn.
  • Luận văn thạc sĩ Khoa học máy tính
  • Chuyên ngành Khoa học máy tính
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Văn Phùng
  • Tác giả: Nguyễn Xuân Hương
  • Số trang: 124
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2008
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...quan-ly-thiet-bi-dai-hoc-thai-nguyen-419.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page