Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Thành Phố Trong Tình Hình Mới Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by quanh.bv, Jul 16, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-16_1-5-36.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với cách mạng Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố tiên quyết bảo đảm cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do bằng khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng thắng lợi. Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh về căn cứ địa là một trong tiền đề quyết định đưa cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) toàn thắng.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS, TS. Trần Minh Trưởng, PGS, TS. Nguyễn Minh Đức
  • Tác giả: Bùi Hồng Cẩn
  • Số trang: 184
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.24&view=40060
  https://drive.google.com/file/d/1p35aXQimNvBev-_J9XVg2HhK9o_MJ60M
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page