Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay Về Chính Trị Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by nhandanglv123, Apr 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Việt Nam Hiện Nay Về Chính Trị Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Luận án góp phần phát triển một hướng nghiên cứu mới về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị từ góc tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh: - Xác định rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị; phân tích nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị. - Đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị trong 10 năm vừa qua, chỉ rõ những yêu cầu đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị hiện nay. Đề xuất phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: GS. TS. Trương Giang Long PGS. TS. Hoàng Trang
  • Tác giả: Lê Trung Kiên
  • Số trang: 248
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2017
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63431
  https://drive.google.com/uc?id=1bTTKBkNNaReIqAoj1lp-CukpViAX2ykf
   

Share This Page