Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Mô Hình Đánh Giá Trình Độ Công Nghệ Các Doanh Nghiệp Theo Ngành Kinh Tế

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Công Nghiệp' started by quanh.bv, Mar 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới công nghệ đã trở thành động lực chính cho mọi sự vận động trong quá trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đã từ lâu vai trò quan trọng của công nghệ đã được thừa nhận một cách rộng rãi. Thật vậy công nghệ cho phép ta t o ra môi trường sống nhân t o đầy đủ và tiện nghi hơn quan hệ giữa công nghệ và quá trình iến đổi xã hội đã tăng thêm sức m nh cho nhau. Mặc dù công nghệ nằm trong tay các doanh nghiệp song việc quản lý công nghệ không chỉ là vấn đề riêng của doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm chung của mỗi ngành kinh tế và mỗi quốc gia. V
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Bình
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Liên
  • Số trang: 167
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15333
  https://drive.google.com/uc?id=1ncfZNOyIhNu8Ngoxwy_-XQHJKVcKjYTZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page