Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Mô Hình Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Dựa Vào Cộng Đồng Góp Phần Đảm Bảo An Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Biến Đổi Khí Hậu' started by quanh.bv, Oct 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Mô Hình Thích Ứng Với Biến Đổi Khí Hậu Dựa Vào Cộng Đồng Góp Phần Đảm Bảo An Ninh Lương Thực Tại Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
  BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Những báo cáo gần đây của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã xác nhận rằng biến đổi khí hậu thực sự đang diễn ra và gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trƣờng tại nhiều nƣớc trên thế giới. Đặc biệt, khu vực Châu Á/ Thái Bình Dƣơng đã có nhiều bằng chứng xác thực cả về cƣờng độ lẫn tần suất của nhiều sự kiện cực đoan do BĐKH gây ra nhƣ sóng nhiệt, bão nhiệt đới, mùa khô kéo dài, lƣợng mƣa dữ dội, lốc xoáy, lở tuyết, giông bão nghiêm trọng.
  • Luận văn thạc sĩ Biến đổi khí hậu
  • Chuyên ngành Biến đổi khí hậu
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Đức Ngữ
  • Tác giả: Phạm Lan Hương
  • Số trang: 94
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068335
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page