Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Ở Cấp Xã

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 5, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Mô Hình Tổ Chức Quản Lý Hoạt Động Lưu Trữ Ở Cấp Xã
  Tóm tắt các kết quả của luận văn: Phân tích được các cơ sở lý luận, thực tiễn, pháp lý, đối với việc xây dựng mô hình tổ chức quản lý hoạt động lưu trữ ở cấp xã, cụ thể là là các cơ quan, tổ chức ở cấp xã. Khảo sát, phân tích thực tế tổ chức và quản lý hoạt động lưu trữ tại các xã trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhằm chỉ ra những ưu điểm và mặt đang tồn tại và trên hết là cho thấy được mô hình tổ chức quản lý lưu trữ hiện nay tại các cơ quan cấp xã; Đề xuất xây dựng mô hình về tổ chức quản lý hoạt động lưu trữ cấp xã tương đối phù hợp với thực tiễn. trên hết là cho thấy được mô hình tổ chức quản lý lưu trữ hiện nay tại các cơ quan cấp xã; - Đề xuất xây dựng mô hình về tổ chức quản lý hoạt động lưu trữ cấp xã tương đối phù hợp với thực tiễn.n.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Lã Thu Hằng
  • Số trang: 201
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69437
  https://drive.google.com/uc?id=1FAAdpEvThuoGsdVA9l2Oc9JQD9JftaqV
   

Share This Page