Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Mô Hình Vận Tốc Truyền Sóng Trong Vỏ Trái Đất Cho Khu Vực Miền Trung Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandanglv123, May 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Xây Dựng Mô Hình Vận Tốc Truyền Sóng Trong Vỏ Trái Đất Cho Khu Vực Miền Trung Việt Nam
  Tìm hiểu phương pháp xây dựng mô hình vận tốc truyền sóng địa chấn trong vỏ Trái Đất trên cơ sở các tài liệu về thời gian truyền sóng địa chấn. Thu thập các tài liệu về thời điểm tới của sóng địa chấn cho khu vực nghiên cứu, phân tích, lựa chọn và chỉnh lý số liệu phục vụ nghiên cứu. Xây dựng các tốc đồ thời gian truyền sóng địa chấn trong vỏ Trái Đất cho khu vực miền Trung, Việt Nam. Xây dựng mô hình vận tốc truyền sóng địa chấn trong vỏ Trái Đất khu vực miền Trung, Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn: TSKH. Ngô Thị Lư
  • Tác giả: Lê Thị Thuấn
  • Số trang: 65
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2014
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/74389
  https://drive.google.com/uc?id=1D86_KsGE9suU1p0S1YFLHG9DfPTfOwI4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page