Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Ở Huyện Từ Liêm - Hà Nội Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Văn Hóa' started by quanh.bv, Jun 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-6-30_21-20-7.png
  Môi trường văn hóa lành mạnh chính là môi trường nuôi dưỡng, hình thành bản lĩnh, năng lực sáng tạo, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và nhân cách con người. Con người không thể trở thành Người nếu tách khỏi môi trường văn hóa cũng như không thể tồn tại nếu tách khỏi môi trường tự nhiên. Vì vậy, để có được con người với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có bản lĩnh, có nhân cách cần phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
  • Luận văn thạc sĩ Văn hóa,
  • Chuyên ngành Quản lý văn hóa
  • Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Minh Thúy
  • Tác giả: Nguyễn Hồng Vân
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Văn hóa Hà Nội 2008
  Link Download
  http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1413
  https://drive.google.com/file/d/1eDfAq3ZVWMjf4UaqEpLe3p2h8L34fq_s
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page