Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by nhandang123, Jun 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Huyện Hoài Đức Thành Phố Hà Nội
  Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, thương mại dịch vụ không ngừng phát triển, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, dân chủ được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn ổn định. Vì vậy, công tác xây dựng nông thôn mới phải dựa trên yêu cầu “ sản xuất phát triển, đời sống ấm no, làng xã văn minh, diện mạo sạch đẹp, quản lý dân chủ”, xuất phát từ thực tế và tôn trọng ý kiến người dân. Xây dựng nông thôn mới có sự khác biệt so với trước đây, đó là xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí quy định. Có sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung sức của toàn dân và cả hệ thống chính trị.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Văn Dũng
  • Tác giả: Nguyễn Vân Anh
  • Số trang: 105
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học quốc gia Hà Nội 2016
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1067456&sp=T&sp=4&suite=def
   

Share This Page