Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Quan Hệ Lao Động Hài Hòa, Ổn Định, Tiến Bộ Tại Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghiệp Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Lực' started by chin79cr, Dec 25, 2021.

 1. chin79cr

  chin79cr Member

  upload_2021-12-25_15-18-22.png
  Xây Dựng Quan Hệ Lao Động Hài Hòa, Ổn Định, Tiến Bộ Tại Doanh Nghiệp Trong Khu Công Nghiệp Bắc Thăng Long
  Quan hệ lao động (QHLĐ) tại doanh nghiệp (DN) là chủ đề luôn thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các chủ thể tham gia QHLĐ, cũng như các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đối với Việt Nam, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về LĐ, hướng tới xây dựng và phát triển QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ, nhằm khơi dậy và phát huy các lợi thế về nguồn lực lao động (LĐ) của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước và hội nhập quốc tế.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị nhân lực
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Dương Văn Sao TS. Lê Xuân Sinh
  • Tác giả: Hoàng Thị Thu Thủy
  • Số trang: 176
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Công đoàn 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=38419
  https://drive.google.com/uc?id=1Efl09sP1iio4YjIPHKoXZa7tQv4j_iJt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 25, 2021

Share This Page