Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Thuật Toán Và Sơ Đồ Khối Của Chương Trình Dự Báo Động Đất Theo Mô Hình Thống Kê

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Địa Cầu' started by nhandang123, Feb 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Xây Dựng Thuật Toán Và Sơ Đồ Khối Của Chương Trình Dự Báo Động Đất Theo Mô Hình Thống Kê
  Tìm hiểu phương pháp dự báo động đất theo mô hình thống kê trên cơ sở tổ hợp các tài liệu địa vật lý và địa chấn. Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp và quy trình dự báo động đất theo mô hình thống kê. Xây dựng thuật toán, sơ đồ khối, lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp và thiết lập chương trình phân loại vỏ Trái đất trên máy tính. Áp dụng thử nghiệm chương trình đã được thiết lập đối với các khu vực khác nhau, nhận xét và đánh giá khả năng ứng dụng của chương trình.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Vật lý địa cầu
  • Người hướng dẫn khoa học: TSKH. Ngô Thị Lư
  • Tác giả: Trần Việt Phương
  • Số trang: 77
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2012
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023141&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1Zct5v3iNE7L6QbtQRHEglrvuMxm13jcB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 7, 2019

Share This Page