Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Tiềm Lực Vận Tải Cho Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Thành Phố Ven Biển Trong Sự Nghiệp Bảo Vệ

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Nov 4, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-11-4_0-23-36.png
  Xây Dựng Tiềm Lực Vận Tải Cho Khu Vực Phòng Thủ Tỉnh, Thành Phố Ven Biển Trong Sự Nghiệp Bảo Vệ Tổ Quốc
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về xây dựng tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc;
  - Đề xuất nội dung, quy trình và phương pháp xác định nhu cầu xây dựng tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển;
  - Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển Vùng Duyên hải Bắc Bộ;
  - Đề xuất nhóm giải pháp về tạo nguồn tiềm lực vận tải cho khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển Vùng Duyên hải Bắc Bộ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc;
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Hướng, PGS.TS Trần Thị Lan Hương
  • Tác giả: Nguyễn Huy Thụ
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận tải 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.41&view=38201
  https://drive.google.com/uc?id=1EDnK5lzquYojKLP2SeoMKINwOwcmeCz5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page