Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Và Hoàn Thiện Bộ Máy Chính Quyền Tỉnh Thanh Hóa Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-8_22-12-47.png
  Trong công cuộc đổi mới đất nước, việc xây dựng và hoàn thiện tổ chức, hoạt động chính quyền nói chung, bộ máy chính quyền cấp tỉnh nói riêng ngày càng vững mạnh có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Với 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chính quyền cấp tỉnh ngày càng khẳng định rõ vị trí và vai trò của mình, là bộ phận quan trọng của chính quyền địa phương, là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền trung ương với chính quyền địa phương, trực tiếp lãnh đạo, giải quyết những công việc trong phạm vi lãnh thổ địa phương. Do vậy, năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp tỉnh tác động trực tiếp tới việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo sự ổn định và phát triển đất nước.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: TS. Võ Thị Hoa
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hạnh
  • Số trang: 114
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2019
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5707
  https://drive.google.com/uc?id=1d2ANA7nN_ELXMdl0HcEjbK8AGaMKSvSa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page